Hạt giống rau

XÀ LÁCH TÍM Xa-lach-romaine

Di động:

0911.955.357

35.000 VNĐ    KM: 30.000 VNĐ

Chi tiết Mua hàng

HẠT GIỐNG CẢI THÌA F1 GREEN SUN cải thìa

Di động:

0911.955.357

30.000 VNĐ    KM: 25.000 VNĐ

Chi tiết Mua hàng

HẠT GIỐNG CẢI NGỌT ĂN BÔNG (CẢI NGỒNG) cải ngồng

Di động:

0911.955.357

30.000 VNĐ    KM: 25.000 VNĐ

Chi tiết Mua hàng

HẠT GIỐNG XA LÁCH TÍM rau-xa-lach-tim

Di động:

0911.955.357

35.000 VNĐ    KM: 30.000 VNĐ

Chi tiết Mua hàng

HẠT GIỐNG KHỔ QUA F1 (MƯỚP ĐẮNG) Kho qua lai f1

Di động:

0911.955.357

35.000 VNĐ    KM: 30.000 VNĐ

Chi tiết Mua hàng

BẮP CẢI TÍ HON 2. bắp cải tí hon

Di động:

0911.955.357

35.000 VNĐ    KM: 30.000 VNĐ

Chi tiết Mua hàng

XÀ LÁCH TÍM

HẠT GIỐNG CẢI THÌA F1 GREEN SUN

HẠT GIỐNG CẢI NGỌT ĂN BÔNG (CẢI NGỒNG)

HẠT GIỐNG XA LÁCH TÍM

HẠT GIỐNG KHỔ QUA F1 (MƯỚP ĐẮNG)

BẮP CẢI TÍ HONĐối tác